فاصله...

تقصیر فاصله نیست.هیچ پروازیمرا به تو نمی‌رساندوقتی که تودر کار گم‌کردن خود باشی.

                             ...

/ 0 نظر / 22 بازدید