روز تو...

 

روزت مبارک!

 

همیشه از نگاه تو با تو عبور می کنم از اینکه عاشق توام حس غرور می

 کنم

 

دوباره با سلام تو تازه تازه می شوم با نفس ساده تو غرق ترانه می

 شوم

 

با تو ستاره می شوم

 

با تو ستاره می شوم

 

با تو ستاره می شوم

 

 

/ 1 نظر / 18 بازدید
نگاه سرد

هیچ جمله ای در وصف احساس تو نیست [گل]هیچ جمله ای