دوستت دارم...

وقتی اولین سلام

 


نخستین دیدار

 

 
ملتهب ترین نگاه را به یاد می آورم

 


آن زمان که با نگاهی معصومانه

 

 
با لبخندی کودکانه

 

 
و با صداقتی شاعرانه

 

 
دستهایم را فشردی

 

 
و آن زمان را که شوق هر روز دیدنم

 

 
و هر روز دیدنت

 


آرامم می کرد ...

 


آه ! افسوس که چه زود گذشت !

 


باور می کنی ؟

 

 
باور کن که لحظه لحظه اندیشیدن به تو

 

 
حتی با اینهمه فاصله و درد

 

 
خون زندگی ، عشق به زندگی ، عشق به بودن را در

 

 رگهایم به جوش می آورد!

 


باور کن که هنوز هم دوست دارم

 

 
کودکانه

 
بی پروا


صادقانه

 
عاشقانه

 
دیوانه وار

 
بگویم

 
دوستت دارم

 

 
بگویم از ازل تا به ابد

 

 
عاشقانه و دیوانه وار

 

 
دوستت دارم

 

 
گرچه گفتن و شنیدنش را از من دریغ می کنی

 

 
می هراسی

 
می گریزی


اما من هنوز هم

 
دوست دارم که بگویم

 
دوستت دارم !

 

                                

دوستت دارم

/ 1 نظر / 21 بازدید