دکتر شریعتی

دکتر شریعتی میگه وقتی

 نمیتونی فریاد بزنی

ناله نکن!! خاموش باش قرن

 ها نالیدن به کجا

انجامید؟؟


تو محکومی به زندگی کردن

 تا شاهد مرگ

 

آرزوهای خودت

 باشی...........


برای تمام آرزوهایی که می

 میرند...سکوت

 

می کنم...


سنگین تر از فریاد!!!

/ 0 نظر / 12 بازدید